Om lægeklinikken
Vi er praktiserende læger og driver lægepraksis for den offentlige Sygesikring. Vi er fælles om patienter, personale og lokaler. Du kan frit benytte den læge, du ønsker, – om end det ved akutte sygdomstilfælde kan være hensigtsmæssigt at den først ledige læge kontaktes.
Det er bedst at søge den samme læge i én og samme sygdomsperiode og ved komplicerede problemer.
Vores sekretærer er velkvalificerede og oplært i en række lægefaglige rutiner udover deres almindelige lægesekretærarbejde.
Vores sygeplejersker varetager konsultationer af kroniske sygdomstilstande som forhøjet blodtryk, højt kolesterol, rygerlunger, overvægt og diabetes. De foretager børnevaccinationer og rejsevaccinationer.
I lægehuset har vi handicapvenlig adgang, gode parkeringsforhold, busstoppested nær klinikken og udvidede undersøgelsesmuligheder.

Konsultation
Til en almindelig konsultation er der afsat 10-15 minutter.
Man bedes derfor ikke samle mange helbredsproblemer sammen til en given kontakt.
Prioritering er oftest en fordel.
Lægerne har på skift sen eftermiddagskonsultation onsdage til kl. 17.00.
Denne konsultationsform er beregnet til patienter, som kun vanskeligt kan komme til læge i den normale åbningstid.

E-konsultation via hjemmesiden
Via hjemmesiden kan du stille spørgsmål til lægerne. Det skal være enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver supplerende spørgsmål fra lægens side. Svartid forventes at være højst 3 dage.  For børn og familiemedlemmer  log  på med pågældendes cpr og kode, så  korrespondencen bliver gemt i rette journal.
Under menupunktet “Selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Du skal klikke på menupunktet og oprette dig som bruger.

Telefonkonsultation
Mellem kl. 8.00 og 9.00 sidder lægerne ved telefonerne,  for at drøfte akut opståede sygdomstilfælde, vejlede om fortsat behandling, vurdere behov for sygebesøg og føre andre korte samtaler med vore patienter.
Ønsker om henvisning til sygehus, speciallæge og fysioterapeut kræver almindeligvis en egentlig konsultation efter tidsbestilling.

Tidsbestilling og receptfornyelse via telefon
I tidsrummet 09.00-12.00 og 13.00-14.00 modtager sekretær tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.
Fortæl sekretæren hvad aftalen drejer sig om. Så kan vi også vurdere om det er noget vores sygeplejersker kan hjælpe med.
Vi forsøger at afsætte tilstrækkelig tid og undgå større forsinkelser. En almindelig konsultation tager 10-15 minutter. Har du behov for længere tid skal det aftales på forhånd.
Visse dage bliver vi forsinkede på grund af uforudset meget arbejde med akut syge patienter.
Vi forventer at modtage afbud i god tid.
Vi bestræber os på at man kan få en tidsaftale inden for højest 5 hverdage.

Tidsbestilling og receptfornyelse via hjemmesiden
Tidsbestilling via hjemmesiden er mulig for almindelige konsultationer. Andre konsultationstyper (attester, samtaler, operationer m.m.) er det kun muligt at bestille via telefon.

Receptfornyelse via hjemmesiden kan foretages for fast, ikke vanedannende medicin, hvor seneste pakning vil blive opbrugt inden for de næste 14 dage.

Vedrørende vanedannende/afhængighedsskabende medicin se pkt. under fokus.

Prøver
De fleste blodprøver kan tages på klinikken, dagligt kl. 8-12 og kl. 13-14.45 uden tidsbestilling.
Svaret vil typisk foreligge 2 arbejdsdage senere.
Resultat af urinundersøgelse foreligger næste morgen.

Henvisninger
Henvisning til speciallæge, sygehus, fysioterapeut, psykolog og privathospital kræver som hovedregel en konsultation, hvor lægen indhenter oplysninger om sygehistorie og symptomer og foretager en objektiv undersøgelse.
Desuden anføres ønskede undersøgelse og behandlinger til modtageren af henvisningen.

Svar på prøver
Som hovedregel forventes at du selv kontakter os for at få svar på prøver. Sekretærer kan give svar på de fleste prøver mellem kl. 09.30 og 12.00 og mellem 13.00 og 14.00.
Via hjemmesiden kan du spørge efter svar på prøver. Vælg menupunktet “Selvbetjening” og vælg derefter Log ind.
Øvrige svar gives af lægen i telefonkonsultationen mellem 8.00 og 9.00 eller i forbindelse med næste konsultation.

Sundhedskort
Medbring Sundhedskortet, også børnenes, ved enhver konsultation. Det bruges som registrering af ankomst og er nødvendig regningsdokumentation til den offentlige Sygesikring.

Akut Sygdom
Ved akut opstået sygdom vil man på hverdage kunne ringe til klinikken på tlf. 98142911 i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 16.00 med henblik på hjælp.

Sygebesøg
Alle praktiserende læger kører nødvendige sygebesøg, men mange vurderinger og undersøgelser foretages bedst på klinikken med instrumentarium og laboratorie.
Sygebesøg aftales helst med en læge i telefontiden mellem kl. 8.00 og 9.00.

Lægevagten
Akut opstået sygdom eller forværring af bestående sygdom kan vurderes efter aftale med Lægevagten på telefonnummer 70 150 300.
Lægevagten er åben på alle hverdage fra kl. 16.00 til næste morgen kl. 8.00 samt lørdage, søndage og helligdage gennem hele døgnet.
Alle konsultationer og sygebesøg sker efter forudgående telefonisk aftale.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00
Tirsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00
Onsdag 8.00 – 17.00 8.00 – 9.00
Torsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00
Fredag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00

De fleste blodprøver kan tages på klinikken, dagligt kl. 8-12 og kl. 13-14.45 uden tidsbestilling.

Vi har længe åbent om onsdagen.

Daglig telefontid sekretær 8-15, fredag 8-14 (frokost fra 12-13).
Ved akut brug for lægehjælp fra 15-16, fredag 14-16, kan du trykke 1, så bliver du omstillet til vores akuttelefon, når du ringer.

Efter kl. 16 og i weekenden skal du ved akut sygdom kontakte lægevagten på tlf.
70 150 300.

Lægerne i Gug

Gugvej 180
9210 Aalborg SØ
tlf.:  98 14 29 11
CVR 10652030

Lægevagt Region Nordjylland: 70 15 03 00

Tandpinevagten: 70 20 02 50

Du har mulighed for online:
– Tidsbestilling
– Email-konsultation
– Forny recept
– Se svar fra lægen her.

Log på med MitID eller kode. Klik her

Det er VIGTIGT at du logger på med det CPR nr. henvendelsen drejer sig om. Har du brug for at logge på, på vegne af børn eller andre, kan klinikken oprette en kode til dig.